0%

Znalostní báze

Domů / Znalostní báze

8. 8. 2023

|

Znalostní báze

Co je to ZOKT? Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) je systémem, který je vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením. V případě požáru slouží k usměrňování a odvádění kouře a tepla mimo budovu směrem ven. Umožňuje bezpečnou evakuaci osob a bezpečný zásah jednotek požární ochrany a zároveň minimalizuje škody na majetku. ZOKT se skládá z komponent […]

8. 8. 2023

|

Znalostní báze

Co je to EPS? Elektrická požární signalizace (EPS) je systémem, který je vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením. Slouží k rychlé detekci požáru a upozornění obyvatel či uživatelů budovy. Je schopna detekovat a indikovat požár (znaky jako je kouř, teplota nebo plameny) a vydávat signály pro příslušná opatření. Systém se skládá z detektorů rozmístěných v budově, ústředny, […]

15. 3. 2023

|

Znalostní báze

Stupně projektové dokumentace Studie stavby (architektonická studie) DUR = Dokumentace pro územní řízení DUSP = Dokumentace pro vydání společného povolení DSP = Dokumentace pro stavební povolení stavby DOS = Dokumentace pro stavební ohlášení stavby DPS = Dokumentace pro provedení stavby DSPS = Dokumentace skutečného provedení stavby Pasportizace = Technická inventura stavu stavby Dokumentace požární bezpečnosti […]

15. 3. 2023

|

Znalostní báze

Role v BIM BIM manažer Osoba na straně Dodavatele, zpravidla projektanta. Je zodpovědný za správu informačních modelů budov (BIM) a pracovních postupů a za zajištění správného zpracování a přenosu všech dat. Musí být schopen efektivně komunikovat, spravovat data, identifikovat potenciální problémy v projektu, koordinovat činnost různých týmů a profesí, zajistit přesnost dat v projektu, splnit […]

26. 4. 2020

|

Znalostní báze

= dva základní pilíře, na nichž je obecně postavena koncepce Požární bezpečnosti staveb (PBS) s cílem maximálně omezit šíření účinků případného požáru v budovách Základní prioritou požární bezpečnosti staveb je umožnit bezpečnou evakuaci osob (zvířat) z hořícího objektu na volné prostranství bránit šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky mimo objekt umožnit zásah jednotek požární ochrany […]