0%

Články

Domů / Články

26. 4. 2020

|

Články

Každý stavební objekt v průběhu existence projde životním cyklem (obr. 1). Cyklus zahrnuje fáze od samotného definování a přípravy projektu po plánování a tvorbu dokumentace s následnou realizací stavby. Dále se jedná o údržbu objektu, kam lze zahrnout i případná rekonstrukce stavby a v poslední řadě likvidace objektu. Pro informační modelování lze uvažovat jeden model po dobu celé […]

26. 4. 2020

|

Články

Klasický přístup Klasickým přístupem se rozumí projektování pomocí papírové dokumentace a křivek (2D problematika). Ať už jde o projektování v ruce nebo projektování v elektronické 2D CAD podobě, nese metoda řadu kladů a záporů. Tvorba dokumentace tímto přístupem je rychlá v prvních fázích projektování. Projektant kreslí vždy jen daný výkres (půdorys, řez, pohled) a potřebné informace si do daných […]

Úvod Výpočetní technika a její výkon se každým rokem vyvíjí. Z hlediska výpočetního výkonu obvodů v elektronice lze až s překvapivou přesností považovat pravidlo, které vyslovil v roce 1965 Gordon Moore. Trend násobení výkonu/efektivity každých v průběhu času přináší i nové možnosti využití softwaru pro projektování, které se každým rokem zdokonalují. Vznikla tak metoda řízení […]