Pasivní a aktivní požární ochrana

= dva základní pilíře, na nichž je obecně postavena koncepce Požární bezpečnosti staveb (PBS) s cílem maximálně omezit šíření účinků případného požáru v budovách

Základní prioritou požární bezpečnosti staveb je

 • umožnit bezpečnou evakuaci osob (zvířat) z hořícího objektu na volné prostranství
 • bránit šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky mimo objekt
 • umožnit zásah jednotek požární ochrany

Toho lze dosáhnout kombinací návrhu aktivní a pasivní požární ochrany

Pasivní požární ochrana

= základní schopnost budovy jako celku vzdorovat požáru díky dispozičnímu a konstrukčnímu řešení

 • členění objektu do Požárních úseků
 • použití vyhovujících výrobků a stavebních konstrukcí
 • řešení únikových cest
 • řešení odstupových vzdáleností mezi objekty apod.

Aktivní požární ochrana

= systém aktivních prvků doplňující pasivní ochranu budovy, které detekují a samočinně nebo řízeně reagují, likvidují, případně snižují účinek vznikajícího požáru v jeho počáteční iniciační fázi

 • Požárně bezpečnostní zařízení
  • požární signalizace
  • požární větrání
  • hasící zařízení